may-tinh-nguyen-bo

may-tinh-ban

  • Máy tính Văn Phòng

    • CPU : Intel G3240 (Cache3M, 3.1 Ghz)
    • Main Asus H81M-K socket 1150
    • Ram : Kingmax 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1G full Onboard
    • LCD: Samssung 18.5 inch
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột và Loa Mini

    5.950.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Kế Toán viên

    • CPU : Intel Core i3 2100( 3M, 3.1 Ghz)
    • Main Asus H61M-K Socket 1155
    • Ram : Kingmax 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1Gb Full Onboard
    • LCD: Samsung 18.5 inch Wide LED
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột và Loa Mini

    6.100.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy Bộ Văn Phòng Cao Cấp

    • CPU : Intel Core i5 (6M, 3.1Ghz)
    • Main : Asus hoặc Gigabyte H61  Socket 1155
    • Ram : Kingmax 8G DDR3
    • Ổ Cứng : 1000G Western
    • VGA : 1.5Gb Full Onboard
    • LCD: LG 22 inch
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột và Loa Mini

    9.850.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy Tính Giải Trí Gia Đình 2017

    • CPU : Intel G2030 (3M, 3.0Ghz)
    • Main: Asus H61 socket 1155
    • Ram : Kingmax 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : rời 1G DDR3
    • LCD: Samsung 18.5 inch
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột và Loa Mini

    5.450.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Chơi Game GTA V 2017

    • CPU : Intel Core i5 2400 ( 6M, 3.4Ghz)
    • Main Asus H61 socket 1155
    • Ram : Kingmax 8G DDR3
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : rời 2G DDR3 128 bit
    • LCD: Samsung 20 inch Wide Led
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột và Loa Mini

    8.490.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Chơi Game LMHT, FO3, GTA, CF

    • CPU : Intel Core i3 4150 (3M, 3.5Ghz)
    • Main: Asus H81 socket 1150
    • Ram : Gskill 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : rời 2G DDR3 128 bit
    • LCD: LG 24 inch
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột và Loa Mini

    9.540.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Văn phòng thế hệ mới

    • CPU : Intel G4400 ( 3M, 3.3Ghz)
    • Main: Chipset Intel H110 socket 1151
    • Ram : Kingston 4G DDR4
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • LCD: LG 18.5 inch
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột và Loa mini

    6.700.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Chơi Game Thế hệ 6 Skylake

    • CPU : Intel Core i3 6100 (3M, 3.7Ghz)
    • Main: Gigabyte H110 socket 1151
    • Ram : Gskill 4G DDR4
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : Onboard 1.5Gb Full Shared
    • LCD: Samsung 18.5 inch
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột và Loa Mini

    7.800.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Chơi Game thế hệ 6

    • CPU : Intel G4400 (3M, 3.3Ghz)
    • Main: Gigabyte H110 socket 1151
    • Ram : Gskill 8G DDR4
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : Asus GT730 2GD3 128bit
    • LCD: LG 20 inch
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột và Loa Mini

    8.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

may-tinh-ban-nguyen-bo-chua-man-hinh

  • Máy tính để bàn PC4001

    • CPU : Intel G620 (3M, 2.6Ghz)
    • Ram : 2G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    4.300.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4002

    • CPU : Intel G860 (3M, 3.0Ghz)
    • Ram : 2G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    4.500.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4004

    • CPU : Intel Core i3 2100 (3M,3.1Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1G Full Onboard
    • Bảo hành 12T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    5.500.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4008

    • CPU : Intel G860 (3M, 3.0Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    4.650.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4009

    • CPU : Intel G620 (3M, 2.6Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    4.700.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4010

    • CPU : Intel G2030 (3M,3.0Ghz)
    • Ram : 2G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    4.400.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4011

    • CPU : Intel G2030 (3M, 3.0Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    4.800.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4012

    • CPU : Intel G3220 (3M, 3.0Ghz)
    • Ram : 2G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    4.450.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4013

    • CPU : Intel G3220 (3M, 3.0Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    5.200.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4014

    • CPU : Intel Core i5 2400 (6M, 3.4Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    7.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4015

    • CPU : Intel Core i3 2100 (6M, 3.1Ghz)
    • Ram : 2G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    5.250.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4016

    • CPU : Intel Core i3 3240 (3M, 3.1Ghz)
    • Ram : 2G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    6.500.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4017

    • CPU : Intel Core i3 3240 (3M, 3.1Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    6.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4018

    • CPU : Intel Core i5 2400 (6M, 3.4Ghz)
    • Ram : 2G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    8.700.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4019

    • CPU : Intel Core i5 3470 (6M, 3.6Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    8.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4020

    • CPU : Intel Core i5 3570 (6M, 3.8Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    8.800.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4021

    • CPU : Intel Core i7 2600 (8M,3.8Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    9.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4022

    • CPU : Intel Core i7 2600 (8M, 3.8Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 1T Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    10.300.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4023

    • CPU : Intel Core i7 3770 (8M, 3.9Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    10.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4024

    • CPU : Intel G3240 (3M, 3.1Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    5.150.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4025

    • CPU : Intel G3450 (3M, 3.4Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    5.800.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4026

    • CPU : Intel G3250 (3M, 3.2Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    5.300.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4027

    • CPU : Intel i3 4150 (3M, 3.5Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    6.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4028

    • CPU : Intel i5 4460 (6M, 3.4Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    8.800.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4029

    • CPU : Intel i7 4770 (8M, 3.9Ghz)
    • Ram : 4G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    11.500.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4030

    • CPU : Intel i7 4790 (8M, 4.0Ghz)
    • Ram : 8G DDR3 Kingmax/kingston
    • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    12.300.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

may-tinh-ban-nguyen-bo-co-man-hinh

  • Máy tính để bàn PC4101

    • CPU : Intel G620
    • Ram : 2G DDR3
    • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 18.5″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    5.500.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4102

    • CPU : Intel G860
    • Ram : 2G DDR3
    • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 18.5″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    5.700.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4108

    • CPU : Intel G860
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 17″ Dell
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    5.700.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4109

    • CPU : Intel G620
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 18.5″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    6.480.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4110

    • CPU : Intel G2030
    • Ram : 2G DDR3
    • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 18.5″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    6.200.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4111

    • CPU : Intel G2030
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 19.5″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    6.600.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4112

    • CPU : Intel G3220
    • Ram : 2G DDR3
    • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 19.5″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    6.400.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4113

    • CPU : Intel G3220
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 19.5″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    6.670.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4114

    • CPU : Intel G3220
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 20″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    7.200.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4115

    • CPU : Intel Core i3 2100
    • Ram : 2G DDR3
    • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 19.5″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    7.070.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4116

    • CPU : Intel Core i3 3240
    • Ram : 2G DDR3
    • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 19.5″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    7.800.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4117

    • CPU : Intel Core i3 3240
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 22″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    8.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4118

    • CPU : Intel Core i5 2400
    • Ram : 2G DDR3
    • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 20″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    7.800.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4119

    • CPU : Intel Core i5 3470
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 20″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    10.800.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4120

    • CPU : Intel Core i5 3570
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 22″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    11.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4121

    • CPU : Intel i7 2600
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 500Gb Seagate
    • Màn hình : 22″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    11.200.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4122

    • CPU : Intel i7 2600
    • Ram : 8G DDR3
    • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 22″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    11.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4123

    • CPU : Intel i7 3770
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 500Gb WD hoặc Seagate
    • Màn hình : 22″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    13.500.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4124

    • CPU : Intel G3240
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 20″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    6.800.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4125

    • CPU : Intel G3450
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 20″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    7.200.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4126

    • CPU : Intel G3250
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 22″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    7.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4127

    • CPU : Intel i3 4150
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 22″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    9.700.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4128

    • CPU : Intel i5 4440
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 22″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    11.550.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4129

    • CPU : Intel i7 4770
    • Ram : 4G DDR3
    • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 22″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    13.350.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4130

    • CPU : Intel i7 4790
    • Ram : 8G DDR3
    • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
    • Màn hình : 22″ LG
    • VGA : 1.5G Full Onboard
    • Bảo hành 36T
    • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

    14.900.000 VNĐ

    Hotline : 098 248 7770

may-vi-tinh-chuyen-game-do-hoa

    • Máy tính để bàn PC4201

      • CPU : Intel G620
      • Ram : 2G DDR3
      • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      4.900.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4202

      • CPU : Intel G860
      • Ram : 2G DDR3
      • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      5.600.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4208

      • CPU : Intel G860
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      5.300.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4209

      • CPU : Intel G620
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      5.800.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4210

      • CPU : Intel G2030
      • Ram : 2G DDR3
      • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      5.600.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4211

      • CPU : Intel G2030
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      6.100.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4212

      • CPU : Intel G3220
      • Ram : 2G DDR3
      • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      5.900.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4213

      • CPU : Intel G3220
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      6.100.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4214

      • CPU : Intel i5 2400
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      8.900.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4215

      • CPU : Intel Core i3 2100
      • Ram : 2G DDR3
      • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      6.850.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4216

      • CPU : Intel Core i3 3240
      • Ram : 2G DDR3
      • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      7.400.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4217

      • CPU : Intel Core i3 3240
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      7.950.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4218

      • CPU : Intel Core i5 2400
      • Ram : 2G DDR3
      • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      7.950.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4219

      • CPU : Intel Core i5 3470
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      9.850.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4220

      • CPU : Intel Core i5 3570
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      10.150.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4221

      • CPU : Intel i7 2600
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      10.850.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4222

      • CPU : Intel i7 2600
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      11.500.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4223

      • CPU : Intel i7 3770
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      12.500.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4224

      • CPU : Intel G3240
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      6.800.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4225

      • CPU : Intel G3450
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      7.200.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4226

      • CPU : Intel G3250
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR5
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      6.900.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4227

      • CPU : Intel i3 4150
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR3
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      8.000.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4228

      • CPU : Intel i5 4670
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR5
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      10.500.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4229

      • CPU : Intel I7 4770
      • Ram : 4G DDR3
      • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR5
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      12.890.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

    • Máy tính để bàn PC4230

      • CPU : Intel I7 4790
      • Ram : 8G DDR3
      • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
      • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
      • VGA : Card rời 2G DDR5
      • Bảo hành 36T
      • Tặng Phím Chuột Lót Chuột

      14.800.000 VNĐ

      Hotline : 098 248 7770

may-bo-dell

 

Để biết thêm về giá và cấu hình máy tính, hãy gọi ngay :

 

may-tinh-de-ban-nguyen-bo

 

Showroom: 47 Bàu Cát, P14, Tân Bình, HCM