Bảng Báo Giá Máy Tính Để Bàn

 

Máy Tính Chưa Màn Hình

 

GỌI NGAY 0918.39.2011 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÌNH NHẤT

 • Máy tính để bàn PC4001

  • CPU : Intel G620
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột


  4.300.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4002

  • CPU : Intel G860
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.500.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4003

  • CPU : Intel Core 2 E6300
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  2.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4004

  • CPU : Intel Core i3 2100
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  5.500.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4005

  • CPU : Intel Core 2 E7500
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  3.200.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4006

  • CPU : Intel Core 2 E8400
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  3.300.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4007

  • CPU : Intel Core 2 E8400
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  3.700.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4008

  • CPU : Intel Pentiun G860
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.650.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4009

  • CPU : Intel Pentiun G620
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.700.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4010

  • CPU : Intel Pentiun G2030
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.400.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4011

  • CPU : Intel Pentiun G2030
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4012

  • CPU : Intel Pentiun G3220
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.450.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4013

  • CPU : Intel Pentiun G3220
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.200.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4014

  • CPU : Intel Core i5 2400
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4015

  • CPU : Intel Core i3 2100
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.250.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4016

  • CPU : Intel Core i3 3240
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.500.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4017

  • CPU : Intel Core i3 3240
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4018

  • CPU : Intel Core i5 2400
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.700.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4019

  • CPU : Intel Core i5 3470
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4020

  • CPU : Intel Core i5 3570
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4021

  • CPU : Intel Core i7 2600
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  9.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4022

  • CPU : Intel Core i7 2600
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 1T Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  10.300.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4023

  • CPU : Intel Core i7 3770
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  10.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4024

  • CPU : Intel G3240
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.150.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4025

  • CPU : Intel G3450
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4026

  • CPU : Intel G3250
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.300.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4027

  • CPU : Intel i3 4150
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4028

  • CPU : Intel i5 4460
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4029

  • CPU : Intel i7 4770
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.500.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4030

  • CPU : Intel i7 4790
  • Ram : 8G DDR3
  • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  12.300.000 VNĐ

  0918 39 2011

GỌI NGAY 0918.39.2011 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÌNH NHẤT

 

Máy Tính Nguyên Bộ

 

 

 • Máy tính để bàn PC4101

  • CPU : Intel G620
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 18.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.500.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4102

  • CPU : Intel G860
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 18.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.700.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4103

  • CPU : Intel E5200
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  4.600.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4104

  • CPU : Intel E6300
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  4.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4105

  • CPU : Intel E7500
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  4.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4106

  • CPU : Intel E8400
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  5.000.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4107

  • CPU : Intel E8400
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  5.600.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4108

  • CPU : Intel G860
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.700.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4109

  • CPU : Intel G620
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 18.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.480.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4110

  • CPU : Intel G2030
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 18.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.200.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4111

  • CPU : Intel G2030
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 19.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.600.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4112

  • CPU : Intel G3220
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 19.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.400.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4113

  • CPU : Intel G3220
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 19.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.670.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4114

  • CPU : Intel G3220
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 20″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.200.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4115

  • CPU : Intel Core i3 2100
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 19.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.070.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4116

  • CPU : Intel Core i3 3240
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 19.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4117

  • CPU : Intel Core i3 3240
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4118

  • CPU : Intel Core i5 2400
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 20″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4119

  • CPU : Intel Core i5 3470
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 20″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  10.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4120

  • CPU : Intel Core i5 3570
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4121

  • CPU : Intel i7 2600
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.200.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4122

  • CPU : Intel i7 2600
  • Ram : 8G DDR3
  • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4123

  • CPU : Intel i7 3770
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb WD hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  13.500.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4124

  • CPU : Intel G3240
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 20″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4125

  • CPU : Intel G3450
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 20″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.200.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4126

  • CPU : Intel G3250
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4127

  • CPU : Intel i3 4150
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  9.700.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4128

  • CPU : Intel i5 4440
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.550.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4129

  • CPU : Intel i7 4770
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  13.350.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4130

  • CPU : Intel i7 4790
  • Ram : 8G DDR3
  • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  14.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

———————————

GỌI NGAY 0918.39.2011 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÌNH NHẤT

***

Máy Tính Cấu Hình Cao chuyên Game và Đồ Họa

-

 • Máy tính để bàn PC4201

  • CPU : Intel G620
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4202

  • CPU : Intel G860
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.600.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4203

  • CPU : Intel E5200
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  3.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4204

  • CPU : Intel E6300
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 1G DDR3
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  4.000.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4205

  • CPU : Intel E7500
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 1G DDR3
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  4.200.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4206

  • CPU : Intel E8400
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 1G DDR3
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  4.300.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4207

  • CPU : Intel E8400
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  5.700.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4208

  • CPU : Intel G860
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.300.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4209

  • CPU : Intel G620
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4210

  • CPU : Intel G2030
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.600.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4211

  • CPU : Intel G2030
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.100.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4212

  • CPU : Intel G3220
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4213

  • CPU : Intel G3220
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.100.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4214

  • CPU : Intel i5 2400
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4215

  • CPU : Intel Core i3 2100
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.850.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4216

  • CPU : Intel Core i3 3240
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.400.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4217

  • CPU : Intel Core i3 3240
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.950.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4218

  • CPU : Intel Core i5 2400
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.950.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4219

  • CPU : Intel Core i5 3470
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  9.850.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4220

  • CPU : Intel Core i5 3570
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  10.150.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4221

  • CPU : Intel i7 2600
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  10.850.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4222

  • CPU : Intel i7 2600
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.500.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4223

  • CPU : Intel i7 3770
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  12.500.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4224

  • CPU : Intel G3240
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.800.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4225

  • CPU : Intel G3450
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.200.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4226

  • CPU : Intel G3250
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR5
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.900.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4227

  • CPU : Intel i3 4150
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR3
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.000.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4228

  • CPU : Intel i5 4670
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR5
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  10.500.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4229

  • CPU : Intel I7 4770
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR5
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  12.590.000 VNĐ

  0918 39 2011

 • Máy tính để bàn PC4230

  • CPU : Intel I7 4790
  • Ram : 8G DDR3
  • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
  • VGA : Card rời 2G DDR5
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  14.800.000 VNĐ

  0918 39 2011