Máy vi tính để bàn trọn bộ, máy tính bàn giá rẻ

 
may-tinh-nguyen-bo

may-tinh-ban

  • Máy tính Văn Phòng PC4101

   • CPU : Intel G620
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • VGA : 1G full Onboard
   • LCD: LG 18.5 inch
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột


   5.500.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Kế Toán viên

   • CPU : Intel G2030
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • VGA : 1Gb Full Onboard
   • LCD: Dell 19 inch
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột


   6.100.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Thiết Kế Đồ Họa

   • CPU : Intel i3 4150 3.5Ghz
   • Ram : 8G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • VGA : Rời Asus GT730 2GDDR3
   • LCD: LG 22 inch
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột


   10.800.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Chơi Game LMHT Tầm trung

   • CPU : Intel G2030
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • VGA : rời 2GDDR3 128bit
   • LCD: Dell 17 inch
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột


   7.200.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Chơi Game GTA V

   • CPU : Intel G3250
   • Ram : 8G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • VGA : rời 2G DDR3 128 bit
   • LCD: Dell 19 inch
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột


   8.800.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính Chơi Game LMHT Phòng net

   • CPU : Intel G3250
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • VGA : rời 2G DDR3 128 bit
   • LCD: LG 20 inch
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột


   8.600.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

may-tinh-ban-nguyen-bo-chua-man-hinh

 • Máy tính để bàn PC4001

  • CPU : Intel G620
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột


  4.300.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4002

  • CPU : Intel G860
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.500.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4003

  • CPU : Intel Core 2 E6300
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  2.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4004

  • CPU : Intel Core i3 2100
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  5.500.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4005

  • CPU : Intel Core 2 E7500
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  3.200.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4006

  • CPU : Intel Core 2 E8400
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  3.300.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4007

  • CPU : Intel Core 2 E8400
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  3.700.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4008

  • CPU : Intel Pentiun G860
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.650.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4009

  • CPU : Intel Pentiun G620
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.700.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4010

  • CPU : Intel Pentiun G2030
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.400.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4011

  • CPU : Intel Pentiun G2030
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4012

  • CPU : Intel Pentiun G3220
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  4.450.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4013

  • CPU : Intel Pentiun G3220
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.200.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4014

  • CPU : Intel Core i5 2400
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4015

  • CPU : Intel Core i3 2100
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.250.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4016

  • CPU : Intel Core i3 3240
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.500.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4017

  • CPU : Intel Core i3 3240
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4018

  • CPU : Intel Core i5 2400
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.700.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4019

  • CPU : Intel Core i5 3470
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4020

  • CPU : Intel Core i5 3570
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4021

  • CPU : Intel Core i7 2600
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  9.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4022

  • CPU : Intel Core i7 2600
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 1T Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  10.300.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4023

  • CPU : Intel Core i7 3770
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  10.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4024

  • CPU : Intel G3240
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.150.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4025

  • CPU : Intel G3450
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4026

  • CPU : Intel G3250
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.300.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4027

  • CPU : Intel i3 4150
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4028

  • CPU : Intel i5 4460
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4029

  • CPU : Intel i7 4770
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.500.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4030

  • CPU : Intel i7 4790
  • Ram : 8G DDR3
  • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  12.300.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

may-tinh-ban-nguyen-bo-co-man-hinh

 

 

 • Máy tính để bàn PC4101

  • CPU : Intel G620
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 18.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.500.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4102

  • CPU : Intel G860
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 18.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.700.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4103

  • CPU : Intel E5200
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  4.600.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4104

  • CPU : Intel E6300
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  4.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4105

  • CPU : Intel E7500
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  4.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4106

  • CPU : Intel E8400
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  5.000.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4107

  • CPU : Intel E8400
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  5.600.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4108

  • CPU : Intel G860
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 17″ Dell
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  5.700.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4109

  • CPU : Intel G620
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 18.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.480.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4110

  • CPU : Intel G2030
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 18.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.200.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4111

  • CPU : Intel G2030
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 19.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.600.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4112

  • CPU : Intel G3220
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 19.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.400.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4113

  • CPU : Intel G3220
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 19.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.670.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4114

  • CPU : Intel G3220
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 20″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.200.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4115

  • CPU : Intel Core i3 2100
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 19.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.070.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4116

  • CPU : Intel Core i3 3240
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 19.5″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4117

  • CPU : Intel Core i3 3240
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  8.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4118

  • CPU : Intel Core i5 2400
  • Ram : 2G DDR3
  • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 20″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4119

  • CPU : Intel Core i5 3470
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 20″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  10.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4120

  • CPU : Intel Core i5 3570
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4121

  • CPU : Intel i7 2600
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.200.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4122

  • CPU : Intel i7 2600
  • Ram : 8G DDR3
  • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4123

  • CPU : Intel i7 3770
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb WD hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  13.500.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4124

  • CPU : Intel G3240
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 20″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  6.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4125

  • CPU : Intel G3450
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 250Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 20″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.200.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4126

  • CPU : Intel G3250
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  7.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4127

  • CPU : Intel i3 4150
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  9.700.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4128

  • CPU : Intel i5 4440
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  11.550.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4129

  • CPU : Intel i7 4770
  • Ram : 4G DDR3
  • Ổ Cứng : 500Gb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  13.350.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy tính để bàn PC4130

  • CPU : Intel i7 4790
  • Ram : 8G DDR3
  • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
  • Màn hình : 22″ LG
  • VGA : 1.5G Full Onboard
  • Bảo hành 36T
  • Tặng Phím Chuột

  14.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

may-vi-tinh-chuyen-game-do-hoa

-

  • Máy tính để bàn PC4201

   • CPU : Intel G620
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   4.900.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4202

   • CPU : Intel G860
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   5.600.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4203

   • CPU : Intel E5200
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : 1.5G Full Onboard
   • Bảo hành 12T
   • Tặng Phím Chuột

   3.800.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4204

   • CPU : Intel E6300
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 1G DDR3
   • Bảo hành 12T
   • Tặng Phím Chuột

   4.000.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4205

   • CPU : Intel E7500
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 1G DDR3
   • Bảo hành 12T
   • Tặng Phím Chuột

   4.200.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4206

   • CPU : Intel E8400
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 1G DDR3
   • Bảo hành 12T
   • Tặng Phím Chuột

   4.300.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4207

   • CPU : Intel E8400
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 12T
   • Tặng Phím Chuột

   5.700.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4208

   • CPU : Intel G860
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   5.300.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4209

   • CPU : Intel G620
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   5.800.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4210

   • CPU : Intel G2030
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   5.600.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4211

   • CPU : Intel G2030
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   6.100.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4212

   • CPU : Intel G3220
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 160G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   5.900.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4213

   • CPU : Intel G3220
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   6.100.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4214

   • CPU : Intel i5 2400
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   8.900.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4215

   • CPU : Intel Core i3 2100
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   6.850.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4216

   • CPU : Intel Core i3 3240
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   7.400.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4217

   • CPU : Intel Core i3 3240
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   7.950.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4218

   • CPU : Intel Core i5 2400
   • Ram : 2G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   7.950.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4219

   • CPU : Intel Core i5 3470
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   9.850.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4220

   • CPU : Intel Core i5 3570
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   10.150.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4221

   • CPU : Intel i7 2600
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 250G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   10.850.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4222

   • CPU : Intel i7 2600
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   11.500.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4223

   • CPU : Intel i7 3770
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   12.500.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4224

   • CPU : Intel G3240
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   6.800.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4225

   • CPU : Intel G3450
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   7.200.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4226

   • CPU : Intel G3250
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR5
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   6.900.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4227

   • CPU : Intel i3 4150
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR3
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   8.000.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4228

   • CPU : Intel i5 4670
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 500G Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR5
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   10.500.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4229

   • CPU : Intel I7 4770
   • Ram : 4G DDR3
   • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR5
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   12.590.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

  • Máy tính để bàn PC4230

   • CPU : Intel I7 4790
   • Ram : 8G DDR3
   • Ổ Cứng : 1Tb Western hoặc Seagate
   • Màn hình : Máy chưa bao gồm màn hình
   • VGA : Card rời 2G DDR5
   • Bảo hành 36T
   • Tặng Phím Chuột

   14.800.000 VNĐ

   Hotline : 098 248 7770

may-bo-dell

 • Máy bộ Dell Vostro 470MT Core i3

  • CPU : Intel Core i3 2100 (3.2Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Dell Chipset Q67 socket 1155
  • Ổ Cứng : 250Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  6.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Dell Vostro 470MT Core i5

  • CPU : Intel Core i5 2320 (3.1Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Dell Chipset Q67 socket 1155
  • Ổ Cứng : 500Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  7.400.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Dell Vostro 470MT Core i7

  • CPU : Intel Core i7 2600 (3.4Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Dell Chipset Q67 socket 1155
  • Ổ Cứng : 1Tb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  8.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Dell Vostro 470MT Core i3-mini

  • CPU : Intel Core i3 2100 (3.2Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Chipset Intel socket 1155
  • Ổ Cứng : 250Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  6.500.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Dell Vostro 470MT Core i5-mini

  • CPU : Intel Core i5 2320 (3.1Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Chipset Intel socket 1155
  • Ổ Cứng : 500Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  7.000.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Dell Vostro 470MT Core i7-mini

  • CPU : Intel Core i7 2600 (3.4Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Chipset Intel socket 1155
  • Ổ Cứng : 500Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  8.300.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Dell Inspiron 5000s Core i3-mini

  • CPU : Intel Core i3 2100 (3.2Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Chipset Intel socket 1155
  • Ổ Cứng : 250Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  6.200.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Dell Inspiron 5000s Core i5-mini

  • CPU : Intel Core i5 2320 (3.1Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Chipset Intel socket 1155
  • Ổ Cứng : 250Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  6.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Dell Inspiron 5000s Core i7-mini

  • CPU : Intel Core i7 2600 (3.4Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Chipset Intel socket 1155
  • Ổ Cứng : 500Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  8.100.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Lenovo M91 3.3Ghz

  • CPU : Intel Pentium G2020 (3.3Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Dell Chipset Q75 socket 1155
  • Ổ Cứng : 250Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  5.200.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Lenovo M91 2.93Ghz

  • CPU : Intel Pentium G640 (2.93Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Dell Chipset Q75 socket 1155
  • Ổ Cứng : 160Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  4.800.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 • Máy bộ Lenovo M92 – Core i3

  • CPU : Intel Core i3 3220 (3.2Ghz)
  • Ram : 4G DDR3
  • Main : Dell Chipset Q67 socket 1155
  • Ổ Cứng : 500Gb Western
  • VGA : 2Gb Onboard
  • Bảo hành 12T
  • Tặng Phím Chuột

  6.900.000 VNĐ

  Hotline : 098 248 7770

 

Hãy gọi ngay :


may-tinh-de-ban-nguyen-bo

 

may-vi-tinh-de-ban

 

“Cảm ơn bạn đã quan tâm đến máy vi tính để bàn của Vi tính Sài Gòn ! chúc bạn sức khỏe và thành công “